Österbottniska fyrar

Kalender 2020

Fyrar är fascinerande och lockande. Fyrar dominerar landskapet av utskär och omkringliggande hav med fyrlandet som den fasta punkten i det vidsträckta havslandskapet. Där de står som arkitektoniska skapelser i sten och tegel, i järn eller betong tjänar de fartygstrafiken ute till havs och in till skärgårdens farleder mot väntande hamnstäder.

Varje fyr har sitt eget karaktäriska utseende, sin egen färgsättning och sin egen historia - och det viktigaste av allt, ljussignaler som är unika för varje fyr. Både i fullt dagsljus och i nattens mörker skall sjöfarare med full säkerhet kunna känna igen varje fyr.

Innehåller följande fyrar: Tankar, Kallan, Stubben, Valsörarna, Utgrynnan, Norrskär, Vasa fyr/Vaasan majakka, Norra Gloppsten, Korsö, Strömmingsbådan, Sälgrund och Yttergrund.

Titel: Österbottniska fyrar / Pohjanmaan majakoita / Lighthouses of Ostrobothnia

Författare: Hans Hästbacka

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Kalender

Utgivningsår: Höst 2019

Lager status: Slut

Fotografier av Hans Hästbacka
Grafisk formgivning av Studio Andrei