Överleva eller leva? - Att bli fri från depression

Depression är en vanlig sjukdom och en farlig sjukdom, den drabbar många och påverkar ännu fler; ändå talas det förhållandevis lite om den. Alexandra Sippus insjuknade själv i tonåren och har valt att tala öppet om sin långvariga depression, som drev henne mot självmordets rand. Hon blev frisk och jobbar i dag inom mentalvården och är erfarenhetsexpert inom psykisk hälsa. Förutom att berätta sin egen historia har Sippus också intervjuat fyra andra som hittat en väg ut ur depressionens fängelse. Boken innehåller dessutom texter av bl.a. en läkare och en familjeterapeut som belyser ämnet ur olika synvinklar.

Titel: Överleva eller leva? - Att bli fri från depression

Författare: Alexandra Sippus

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Fakta | Limbunden

ISBN: 978-952-7005-50-7

Sidoantal: 121 s

Utgivningsår: Höst 2017

Lager status: I lager