Aforistiska tankesprång

Var den du är
Sjung ut
Älska
Smek vinden
Krama tystnaden
Trösta blommorna
Tro på sanningen
Men framför allt
Minimera ditt klimatavtryck

Titel: Aforistiska tankesprång

Författare: K-G Backholm

Förlag: Boklund Publishing

Boktyp: Aforismer / Häftad

ISBN: 978-952-7320-22-8

Sidoantal: 47 sidor

Utgivningsår: Höst 2023

Lager status: I lager

K-G Backholm har tidigare skrivit två aforismböcker (Lätt aforistiskt, Sahlgrens 1994 och Efteråt är allting annorlunda, Sahlgrens 1997) samt gjort ljudboken "Aforistiska tankesprång" (Boklund Publishing 2022). I sina aforismer kan han se det väsentliga bakom allt invecklat och sätta rätta ord på det hela. Han skriver aforismer om samhälle, konst, historia, sanning och kärlek. Backholm är dessutom känd som musiker: han har komposerat och gett ut jazz- och sångskivor i samarbete med kända musiker.