Av förtvivlad kärlek till världen och livet

"Av förtvivlad kärlek till världen och livet" handlar om människan, hennes natur och mentalitet samt huruvida det samhälle hon skapat motsvarar den genuinaste kärnan i henne. Det handlar också om universella värden som existerar förutan människan och om det biologiska livets förutsättningar på Jorden.

Den bild vårt nuvarande samhälle med sina krassa mål, principer och hektiska verksamhetsformer ger av människan är varken vacker eller sann och följderna har blivit därefter. Har människan av olika anledningar lättvindigt givit efter och låtit fel värden och en vrångbild styra?

Människan är ädlare än vad nuläget ger vid handen. Hon vill och kan leva i en fridfullare gemenskap som även möjliggör att biosfärens blomstrande liv fortgår så länge solen brinner och Jorden hålls i sin bana kring den.
Bokens innehåll kretsar kring de väsentligaste förändringar och åtgärder som behövs. Vi har all orsak att göra en grundlig omvärdering som inleder en ny era.

Titel: Av förtvivlad kärlek till världen och livet

Författare: Göran Ekström

Förlag: Förlaget Scriptum

ISBN: 978-952-7523-06-3

Sidoantal: 224 s

Utgivningsår: Vår 2023

Lager status: I lager