Bilder berättar

Annita Ödman berättar om hur intresset för konst och det egna bildskapandet har följt henne genom hela livet ända från barndomen.
Lärare skulle hon inte bli och ändå blev det över fyrtio år med undervisning. Boken ger inblickar i en innovativ pedagogik med möjligheter till berikande möten i internationella sammanhang.
Samtidigt levde drömmen om en möjlig konstutbildning. Annita Ödman berättar om kurser, utställningar och tävlingar, liksom om resor runt världen för att se konst, kultur och natur.
Det biografiska blandas med essäer. Den Pörtombördige kolonisten Viktor Dalbo beskrivs i en fyllig essä.
Annita Ödman har tidigare gett ut läromedel för grundskolan och ett flertal lärarhandledningar.

Titel: Bilder berättar

Författare: Annita Ödman

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Biografier | Häftad

ISBN: 978-952-7523-08-7

Sidoantal: 334 sidor

Utgivningsår: Vår 2023

Lager status: I lager