Bortom mörkret

I romanen Bortom mörkret vävs fakta och fantasi ihop till en medryckande berättelse som spänner sig över nutid, historia och framtid. Läsaren tas till en sällsam andevärld men också till 1800-talets Amerika, till hungeråren 1867-68, till krigshändelserna 1944, till det gamla Viborg samt till dagens Helsingfors.

Göranson sitter på sin stamkrog i Helsingfors och väntar på sin dotter när en gammal man överraskande dyker upp. Denne tar med Göranson på en omskakande mental färd genom ett och ett halvt sekel. När Göranson senare formulerar upplevelserna i skrift ställs han öga mot öga med sin egen ångest som bland annat tar sig uttryck i fasansfulla mardrömmar och en oförklarlig skräck för eldsvådor.

Det är en berättelse om att få kontakt med sig själv och sin egen bakgrund. Om hur saker och ting har ett samband. Om hur våra liv formas av vår historia.

Titel: Bortom mörkret

Författare: Mikael Forss

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Roman | Häftad

ISBN: 978-952-7523-09-4

Sidoantal: 230 sidor

Utgivningsår: Vår 2023

Lager status: I lager

Mikael Forss är född år 1954 i Purmo. Han är numera pensionär och bor i Jakobstad. I yrkeslivet har han varit verksam bland annat inom universitetsvärlden och socialförsäkringen. Hans författarskap har hittills uteslutande bestått av vetenskapliga artiklar och övrig sakprosa. Denna roman är hans första skönlitterära publikation.