Briljanter och näver - Vinjetter till sinnenas kulturhistoria

Texterna i denna bok är kulturfragment från skilda tider och rum med en egen atmosfär. Genom fältarbete, deltagande observation och möte med berättare, fångar forskaren mänskligt tänkande, handlande och skapande. Traditionen, rutiner och ritualer, ting, texter, bilder och symboler ger berättandet och historierna innehåll. Minnet är drivkraften med makt att välja och gestalta.

Med inlevelsen tolkar forskningen människan i den kulturens väv hon spinner kring sig. Sinnena – hörseln, synen, dofter, smaker och känslan – vidgar, skärper och fördjupar vävens mönster.

Vinjetter är strövtåg i förflutenhetens och samtidighetens landskap. Vetenskapens mysterium är förförande men också förbrännande, livslångt, outsläckligt.

Titel: Briljanter och näver - Vinjetter till sinnenas kulturhistoria

Författare: Bo Lönnqvist

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Essä | Inbunden

ISBN: 978-952-7523-02-5

Sidoantal: 243 sidor

Utgivningsår: Höst 2022

Lager status: I lager

Bo Lönnqvist fil.dr, folklivsforskare och kulturantropolog, Professor emeritus i etnologi från Jyväskylä universitet. Har även varit gästprofessor vid Oslo universitet och Westfälische Wilhelms Universität i Münster, Dr H.c. vid universitetet i Szeged, Ungern.

Monografier och essäer över materialitet, traditionalitet, modernitet, etnicitet och identitet, sinnlighet, kreativitet, semiotik och narrativitet.