Dagbok i fåglarnas sällskap

Att föra dagbok är en viktig del av många människors vardag. Vi antecknar gärna dagens väder från storm till stiltje, speciella händelser och aktiviteter, noterar det sidengrå ljuset en mulen dag eller det flödande vårljuset medan snön ännu ligger kvar.

En årsdagbok för egna anteckningar om möten med fåglar och natur, varvade med vardagliga och intressanta iakttagelser, är till daglig glädje för många. På "skären" får fåglarna ofta en framträdande roll, jämsides med dagens fångst av grönsvartrandiga abborrar och iakttageler av vädrets skiftningar. Från stugans fönster kan man speciellt vintertid iaktta småfåglarnas vardagsliv, medan man under vår och höst kan följa flyttfåglarna under deras mellanlandningar i vår närmiljö. Sommar ger tillfälle att beskriva personliga kontakter med fåglar som häckar på stugtomten eller besöker stugstranden för att vila, plocka i sig av fiskrenset eller beta på gräsmattan.

I den här dagboken möter du också flera bekanta fåglar i Hans Hästbackas texter: bland annat stugstrandens eget fiskmåspar och den muntra sädesärlan, silvertärnan och storskraken som jagar småfisk i strandvattnet, den vaksamma strandskatan och de tuffa knölsvanarna. För varje månad finns en fågelart presenterad, och på följande uppslag hittar du intressanta fakta om bland annat alla våra hackspettsarter, om hur du kan hjälpa småfåglarna med holkar och mat, om höstens bärätande fåglar och nationalfåglarna i de nordiska länderna. Dagboken avslutas med en generös stugboksdel med massor av utrymme för övriga anteckningar.

Titel: Dagbok i fåglarnas sällskap

Författare: Hans Hästbacka

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Årsdagbok | Inbunden

ISBN: 9789527005576

Sidoantal: 150

Utgivningsår: Vinter 2018

Lager status: I lager