Den österbottniska ladan

Synen av lador på den österbottniska slätten väcker ibland nostalgiska minnen hos dem som har hunnit uppleva högärgningen under svettiga sommardagar. Förr var ladorna en vanlig syn på våra åkrar, idag är de betydligt färre och många uppvisar ett tydligt förfall. En del lador står kvar som ett slags fornminne över en svunnen tid, medan andra används till något annat än vad de ursprungligen byggdes för. Denna bok är en historia om den österbottniska ladan. Nedslag har gjorts både i tid och rum. Vi möter även enskilda personer som delar med sig av sina minnen av ladorna i deras liv.

Titel: Den österbottniska ladan

Författare: Kurt Gullberg m.fl.

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Historia | Limbunden

ISBN: 978-952-5496-90-1

Sidoantal: 59 s

Utgivningsår: 2012

Lager status: I lager