Den amerikanska drömmen - USA:s presidenter 1789-2013

Den amerikanska drömmen är den svenskspråkiga, initierade och lättsmälta redogörelse över USA:s presidenter som det länge funnits ett behov av på bokmarknaden. Den handlar om ett verk som ingalunda utgör en glorifiering av vare sig landet eller dess statsöverhuvud genom åren. Författaren, pol.dr Claus Stolpe, betraktar sig förvisso som något av en USA-vän - men det handlar helt klart om en kritisk USA-vän.

Den amerikanska drömmen presenterar Stolpe något så ovanligt som en populariserad version av sin doktorsavhandling i historia. Det strikt akademiska har fått ge vika för en uppsjö anekdoter som gör att läsaren på ett underhållande sätt kan bekanta sig med USA:s presidenter. Vidare beskrivs USA:s tillkomst och samhällsutveckling. Vid sidan av en kunskapsbank om presidenterna presenteras tekniska landvinningar och intressanta personligheter som på gott och ont har bidragit till att USA blev vad det blev.

Boken avslutas med författarens egna rangordning av USA:s presidenter. Rangordningen är fantasieggande och formligen inbjuder läsaren att efter genomläsning göra sin egen rangordning som måhända kan avvika från Stolpes egen.

Titel: Den amerikanska drömmen - USA:s presidenter 1789-2013

Författare: Claus Stolpe

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Historia | Limbunden

ISBN: 978-952-7005-06-4

Sidoantal: 469 s

Utgivningsår: 2013

Lager status: Slut