Det stora kriget 1914-1918

Claus Stolpe vill i sin bok på ett överskådligt sätt föra läsaren närmare de stora händelserna som ledde till och formade det stora kriget för ett sekel sedan. Han tillägnar boken sin farfars bror, jägare Ernst Georg Stolpe (1895-1917), något som bygger en bro mellan den lilla historien och den stora. Världshistorien är nära men ändå fjärran. Claus Stolpe är mindre intresserad av detaljredogörelser från slagfältet men desto mer intresserad av varför ett sådant krig överhuvudtaget bröt ut. Stolpe bjuder oss på en resa i tid och rum. En resa som kan hjälpa oss att förstå varför dagens Europa är som det är. Första världskriget har trots allt bidragit till att utforma kartan mer än kanske någonting annat.

Titel: Det stora kriget 1914-1918

Författare: Claus Stolpe

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Historia | Limbunden

ISBN: 978-952-7005-45-3

Sidoantal: 359 s

Utgivningsår: Sommar 2017

Lager status: I lager