Ett splittrat USA - Ukraina, polarisering och två ödes val

Mellanårsvalen i USA brukar vara klart mindre uppmärksammade än de år då det samtidigt hålls presidentbal. Ingen regel utan undantag. Efter all turbulens under och efter Trumps presidentskap komm 2022 års mellanårsval att framstå som det kanske mest spännande någonsin. Detta i takt med att de två partierna har glidit allt längre ifrån varandra samtidigt som utgången i valet var väldigt oviss. Nu skulle alla platser i representanthuset och en tredjedel av platserna i senaten tillsättas.

USA-kännaren och "dubbeldoktorn"(statskunskap respektive historia) Claus Stolpe ger här en bakgrund till scenariot. Tanken är att den skall kunna läsas såväl som bakgrund inför valet lika väl som en betraktelse över det splittrade USA då man väl sitter med facit i hand.

Länge såg det ut som att republikanerna skulle sopa rent. Det här skulle i sin tur försvåra Joe Bidens maktutövning de två följande åren. Men efter att Högsta domstolen under sommaren 2022 gett de enskilda delstaterna rätt att förbjuda abort fick demokraterna rejäl draghjälp.

Vad kommer att ske år 2024? Vilka presidentkandidater kan tänkas komma i fråga? Den saken tar Stolpe upp i avslutningen av denna bok.

Direkt efter det senaste presidentvalet gav Stolpe ut "Trump och hans värld". Det här får ses som en fortsättning på den boken.

Titel: Ett splittrat USA - Ukraina, polarisering och två ödes val

Författare: Claus Stolpe

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Politik | Häftad

ISBN: 978-952-7523-01-8

Sidoantal: 188 sidor

Utgivningsår: Höst 2022

Lager status: I lager