Förlåt oss våra skulder

Johan Helander beskriver i romanens form Maria Åkerblom-rörelsen inifrån. Den yttre ramen är autentisk, men författaren vågar lyfta fram även tabubelagda spekulationer och icke verifierade historier om Åkerblom-rörelsen.

Syskonen Ellen och Ture Storfors har upplevt svåra förluster under sin uppväxt och försöker med stöd av varandra skapa sig en tryggare framtid. Allt förändras när de möter profetissan Maria Åkerblom. Hon har dykt upp i Gamlakarleby och vållar uppståndelse med sin person och förkunnelse, en växande anhängarskara och skandaler. Snart är Tures och Ellens tillvaro dikterad av sekten, som de följer till Helsingfors. En sluten värld där “Guds tappra krigare” bokstavligen kan betyda att röja motståndare ur vägen.

Förlåt oss våra skulder är en brett upplagd berättelse om tro och tvivel, om brott och straff och skuld. Bör man alltid förlåta - och vem har sist och slutligen rätt att förlåta?

Titel: Förlåt oss våra skulder

Författare: Johan Helander

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Roman | Danskt band

ISBN: 978-952-5496-92-5

Sidoantal: 303 s

Utgivningsår: 2012

Lager status: Slut