Genomlyst

Genomlyst är en existentiell thriller som följer några personers liv och öden i Helsingfors, i skuggan av märkesåret 2017. Romanen består av tre delar. I den första delen, Den barmhärtige samariten, möter vi en berättare som under mystiska omständigheter får tag på en okänd människas identitetshandlingar. Detta blir upptakten till hans bekantskap med den godhjärtade prästen Marianne och den statslöse Vanja, två säregna figurer i berättelsens centrum.

I den andra delen, Iscensättningen, skildras en teaterregissörs fruktlösa försök att sätta upp en jubiléumspjäs till republikens 100- årsminne samt en finansman som dras in i en oöverskådlig politisk skandal, med ödesdigra konsekvenser.

I den avslutande delen, Den tomma kyrkan, löper trådarna samman i en våldsam final.

Romanen är en gestaltning av medlidandets problem, hur det som binder oss till varandra också kan skapa nya beroenden och maktförhållanden. Boken lånar spänningsromanens grepp för att undersöka tidlösa temata som tillit, ansvar och skuld, om det godas möjlighet – och omöjlighet.

Romanen beskriver ett långsamt sökande efter kunskap som gradvis förändrar berättarens syn på sig själv.

Titel: Genomlyst

Författare: Alexander Öhman

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Roman | Häftad

ISBN: 978-952-7005-81-1

Sidoantal: 188 s

Utgivningsår: Höst 2021

Lager status: I lager

Alexander Öhman (född 1985 i Vasa) är bosatt i Helsingfors. Han är doktorand i filosofi. Genomlyst är hans debutroman.