Hemmafrontens brödraskap

Svenska bönder gjorde under andra världskriget en lika stor som bortglömd insats för sina finska yrkesbröder. 2000 svenska jordbrukare hjälpte till på finska gårdar. Fem fullastade fartyg med jordbruksredskap skickades till Finland. Bönderna skänkte Finland 100 miljoner kronor i dagens penningvärde. Medan hjälpen pågick riktade Marskalk Mannerheim ett särskilt tack till de svenska jordbrukarna: "Jag tackar för det varma handtag, som svenska jordbrukare just i dessa dagar lämnar sina yrkesbröder i Finland."

I boken beskriver Eric Björklund denna svenska insats som hittils varit okänd och bortglömd för de flesta. Kvarkentrafiken - bokens andra del - beskriver hur svenska förare med risk för eget liv transporterade vapen och ammunition till Finland under vinterkriget.

Titel: Hemmafrontens brödraskap

Författare: Eric Björklund

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Historia | Inbunden

ISBN: 978-952-7005-07-1

Sidoantal: 240 s

Utgivningsår: 2013

Lager status: I lager