Juridik på svenska i Finland

Utan rätt finns inget samhälle, utan språk ingen rätt. Boken Juridik på svenska i Finland. Perspektiv på språk och rätt illustrerar detta faktum. De fem författarna behandlar det övergripande temat ur både ett historiskt perspektiv och ett samtidsperspektiv. 

Hans Landqvist, Christer Laurén, Lieselott Nordman, Marianne Nordman och Maria Kvist har omfattande kunskaper om och erfarenheter av fackspråksforskning och översättningsforskning liksom av undervisning inom de båda områdena, med speciellt fokus på juridiskt språkbruk. Boken behandlar teman som är centrala för jurister, språkvetare samt studenter inom juridik, språkvetenskap, samhällsvetenskap och ekonomi.

Titel: Juridik på svenska i Finland

Författare: Hans Landqvist et al.

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Faktabok | Inbunden

ISBN: 978-952-7005-34-7

Sidoantal: 400 s

Utgivningsår: 2016

Lager status: I lager