Maijasdotter

Författarens farmor Alina växer upp i fattigdom och misär i finska Soini men är på väg mot en ljusnande framtid i en ny språkmiljö. På den vägen ingår några år i Amerika då hon drömde om sin älskade.

Alina kämpar med sin bakgrund. Hennes mor har fött fyra utomäktenskapliga barn. Hon vet inte vem hennes far är. Hon vill inte bära sitt namn Maijasdotter. Men hon finner en väg till försoning med sin bakgrund.

Boken beskriver händelser i slutet av 1800-talet fram till sekelskiftet. De har ägt rum på bestämda platser i en historisk tid, men hur de skett har lämnats till författarens fantasi. Det finns få autentiska dokument utöver kyrkböcker och mantalslängder. Inga dagböcker eller brev har påträffats. Berättelsen kompletteras med sägner som speglar den lokala historien långt före den tid boken beskriver.

Titel: Maijasdotter

Författare: Ola Österbacka

Förlag: Boklund Publishing

Boktyp: Biografier | Limbunden

ISBN: 978-952-7320-09-9

Sidoantal: 240 s

Utgivningsår: Höst 2020

Lager status: I lager

Ola Österbacka (f. 1948) var en stor del av sin yrkesverksamma tid rektor för Evangeliska folkhögskolan i Vasa. Under denna tid skrev han en troslära för lekmän och publicerade debattartiklar i olika tidningar.
Författaren har drivit en privat firma med databasutveckling som specialitet, lett projekt för distansutbildning och verkat som IT-specialplanerare vid Åbo Akademi/PF i Vasa. Han har redigerat ett antal antologier och skolhistoriker. Sedan 2008 är han pastor i en fri luthersk församling.

En del av Österbackas författarskap är samlad på hans webbplats www.ofsystem.fi.