Maria och demonen - en vuxen anorektikers dagbok

”Jag är läraren inom psykiatrisk vård som vaknar upp på akuten och inser att om jag vill fortsätta att leva är jag tvungen att inom en kort tid övervinna min anorexi. Efter mycket ångest, terapi och inre kamper mot min egen spegelbild möter jag till slut den värsta demonen av alla, orsaken till varför jag insjuknade.”

Som 39 åring får Maria diagnosen anorexi. Hennes liv har i många år dominerats av träning, bantning och grym ångest. Under den period då sjukdomen är som värst börjar hon skriva dagbok. Skrivandet hjälper henne att stå ut med ångesten och tankarna som plågar henne nästan dagligen. I den här boken får vi följa henne under sjukdomstiden och hennes väg ut ur den.

Maria måste möta mörka minnen, större och svartare än hon någonsin kunnat föreställa sig. Det visar sig att orsaken till sjukdomen går att spåra 30 år tillbaka i tiden och att Maria inte är ensam om sitt öde. Vägen tillbaka till det friska livet blir svår och hård. Hon faller och reser sig många gånger, men hittar sin väg ut ur sjukdomen genom en levande varelse som ger henne livsglädje på nytt.

Titel: Maria och demonen - en vuxen anorektikers dagbok

Författare: Maria Holmberg

Förlag: Boklund Publishing

Boktyp: Biografi | Limbunden

ISBN: 9789527320013

Sidoantal: 192

Utgivningsår: Höst 2018

Lager status: I lager

Maria Holmberg
Att insjukna i en ätstörning i vuxen ålder är starkt förknippat med skam. Skammen gör att de flesta väljer att lida i tysthet. Sjukdomen syns inte alltid utanpå. Den frodas i det fördolda.

Maria är mitt i livet då hon insjuknar i anorexi. Hon bor då med sin man i Österbotten och de har två vuxna söner. Maria präglas av ett behov av att ha kontroll över sitt liv. Hon har kämpat med sin ätstörning i över tio år. När hon når botten väljer hon att berätta om sitt liv genom denna bok och filmen Maria och demonen. Hon vill ge denna dolda sjukdom ett ansikte i hopp om att kunna öka förståelsen för sjukdomens förödande konsekvenser.