Med egna ögon

Bergsrådet Matti Sundberg är en av de få finländska företagsledare som meriterats internationellt. Han belyser öppet i sin bok "Med egna ögon" (2020) om sin 50-åriga karriär i ansvarsfulla positioner och erfarenheter som sträcker sig främst till alla nordiska länder. Boken tar läsaren med på en resa genom händelser i Outokumpu Ab, Tervakoski Ab, Metsä-Botnia Ab, OVAKO STEEL Ab, Scania Ab och Valmet/Metso Ab.

Boken understryker starkt behovet och kravet på ledarens kompetens som syns i mod, risktagning och beslutskraft. Boken belyser också författarens omsorg för Finland och förutsättningar för företagsamhet samt rekommenderar lösningar till förbättrad ledarskap och konkurrenskraft.

- I Finlands intresse borde vara att profilera sig som en entydig del av den nordiska gemenskapen. Den naturliga samhörigheten skulle skapa ekonomisk tillväxt och politisk stabilitet. En nordisk integration är likvärdig med EU medlemskap, fast med en annan dimension, förklarar Matti Sundberg.
- Finland har också i sin "isolering" halkat efter inom företagsdemokratin. I Finland är klyftan fortfarande djup mellan arbetstagare och arbetsgivare jämfört t.ex. med Sverige. Sundberg rekommenderar varmt, att man även i Finland skulle välja in duktiga representanter från personalen in i organisationens styrande organ, vilket skulle så småningom minska på misstänksamheten.
- Dagens andliga klimat uppmuntrar inte de bästa ledarförmågor att kliva fram och axla ansvaret för ett gott ledarskap. Bristen på ledarskap märks speciellt i rädsla för ansvar och okunnighet i samarbete. Sundberg har under sin långa karriär lärt sig att respektera långsiktighet, samarbetsvilja och framtidstro samt omdöme och empati när man leder människor.

Titel: Med egna ögon

Författare: Matti Sundberg

Förlag: Boklund Publishing

Boktyp: Biografier och memoarer / Limbunden

ISBN: 978-952-7320-13-6

Sidoantal: 199 s

Utgivningsår: Höst 2020

Lager status: I lager