Omin silmin

Vuorineuvos Matti Sundberg kuuluu harvalukuisen kansainvälisesti meritoituneen suomalaisen yritysjohtajajoukon kärkeen. Hän valottaa uutuuskirjassaan "Omin silmin" peittelemättä kokemuksiaan yli 50 vuotta kestäneen ja erityisesti kaikkiin Pohjoismaihin ulottuneen uransa ajalta. Kirja tempaa lukijansa mukaan niin Outokumpu  Oy:n, Tervakoski Oy:n, Metsä-Botnian, Ovako Steel Ab:n, Scanian kuin Valmet/Metso Oy:nkin polveileviin vaiheisiin.

Kirja on väkevä puheenvuoro johtajan rohkeuden sekä riskinotto- ja päätöksentekokyvyn välttämättömyydestä. Kirjoittaja kantaa huolta Suomesta ja suomalaisten yritysten menestymisestä ja esittää ratkaisuehdotuksia johtajuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

- Suomen intresseissä pitäisi olla selkeä profiloituminen osaksi pohjoismaista yhteisöä. Luontainen viitekehys toisi taloudellista kasvupohjaa ja poliittista vakautta, Sundberg korostaa ja pitää kiinteämpää pohjoismaista yhteyttä lähes yhtä tärkeänä kuin Euroopan unionin jäsenyyttä.
- Suomea voidaan pitää yritysdemokratian takapajulana. Tärkeimpiä työelämän kehittämiskeinoja olisi häivyttää syvä juopa työnantajien ja työntekijöiden väliltä. Mallia kannattaisi ottaa Ruotsista, jossa perinteinen vastakkainasettelu on lähes kokonaan loppunut. Yritysten johtoelimiin tulisi valita henkilöstön edustajia, mikä poistaisi merkittävästi epäluuloja, Matti Sundberg ehdottaa.
- Nykyinen ilmapiiri ei kannusta todellisia johtajia ja vastuunkantajia nousemaan esiin ja johtamaan rohkeasti. Johtajuuden puute näkyy erityisesti päätöksenteon vaikeutena ja yhteistyökyvyttömyytenä, Sundberg harmittelee. Kovaa tulosta tehnyt ja rankkoja saneerauksia toteuttanut yritysjohtaja peräänkuuluttaa pitkäjänteisyyttä, yhteistyötaitoa, luottavaisempaa uskoa tulevaisuuteen sekä harkintakykyä (omdöme) ja empaattisuutta johtamiseen.

Titel: Omin silmin

Författare: Matti Sundberg

Förlag: Boklund Publishing

Boktyp: Biografier och memoarer / Limbunden

ISBN: 978-952-7320-12-9

Sidoantal: 201 s

Utgivningsår: Höst 2020

Lager status: I lager