Råa bönor inatt

I sin nya novellsamling gestaltar Henrik Jansson i den realistiska vardagsskildringens form möten mellan människor i olika livsskeden och livssituationer. Texterna befolkas av åldrande föräldrar, vuxna söner och döttrar som försöker ta ansvar för dem, personer i tvåsamhets- eller vänskapsrelationer, och enskilda, udda gestalter i kamp med omgivningens förväntningar. Det är människor som står utanför makten och härligheten, men som gör vad de kan för att hjälpa varandra och överleva med bibehållen värdighet. Jansson närmar sig dem med naturlig ömsinthet, och låter deras röster ljuda.

Titel: Råa bönor inatt

Författare: Henrik Jansson

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Novell | Limbunden

ISBN: 978-952-7005-47-7

Sidoantal: 226 s

Utgivningsår: Höst 2017

Lager status: I lager