Ropet från gårdagen - popen, rocken och sextiotalet

Varför skrev du boken Ropet från gårdagen – popen, rocken och sextiotalet?
Jag ville ha ett svar på frågor jag ställt mig om rocken, popen och sextiotalet, en tid när jag var ung och just den musiken betydde så mycket för mig. Mer än femtio år efteråt ville jag undersöka mitt eget förhållande till de här sakerna och se om de fortfarande hade någon relevans i mitt liv. Om de på något sätt format mig som person och i så fall hur och om inte detta då också är något som gäller många andra i min generation eller i en liknande situation.

Boken är ingen självbiografi i någon vanlig mening.

Huvudpersoner i boken är ikoniska namn som Beach Boys, Beatles, Bob Dylan, Van Morrison, men också Motown, surf rock, girl groups, Tin Pan Alley, turistmusik och easy listening tas upp till diskussion.

Teoretiskt sett blir frågan om genre och speciellt vattendelaren pop och rock av central betydelse för mitt sätt att se på sextiotalets populärmusik. När blir någonting rock och när är det pop? När blir man ett fan och när är man bara en lyssnare?

Titel: Ropet från gårdagen - popen, rocken och sextiotalet

Författare: Sven-Erik Klinkmann

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Biografier & memoarer | Häftad

ISBN: 978-952-7005-84-2

Sidoantal: 296 s

Utgivningsår: Höst 2021

Lager status: I lager

Sven-Erik Klinkmann, född 1947, är författare och kulturforskare, med särskild inriktning på populärkultur. Han har gett ut ett tjugotal böcker, såväl fakta som fiktion, och har också arbetat som journalist. År 2010 utkom hans studie Från Wantons till Wild Force. Nya sound i en gränsstad. År 2021 gav han ut Dylans lögndetektor. En essä om tiden.