Så här ska det låta

Den här boken riktar sig i första hand till alla som talar och skriver svenska i Finland, särskilt utanför den privata sfären - till exempel översättare, journalister, informatörer, tjänstemän och inte minst lärare av alla kategorier. Den behandlar bland annat finlandismer, uttal, skrivregler, ordböjning, meningsbyggnad, namnbruk, översättning och språkliga konstruktioner av olika slag. Ord och uttryck tas upp på ett mer principiellt plan. Syftet är framför allt att lyfta fram avvikelser från rikssvenskan och att ge råd och rekommendationerom i vilken mån och hur de bör undvikas.

Titel: Så här ska det låta

Författare: Mikael Reuter

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Språk | Inbunden

ISBN: 978-952-7005-19-4

Sidoantal: 240 s

Utgivningsår: 2015

Lager status: Slut