Samtal i gränsland

I dialogform dokumenterar Samtal i gränsland ett stycke finlandssvensk samtidshistoria i språkligt gränsland till det finska Finland. Geografiskt utspelar sig samtalen i den smala kustremsa som utgör det svenska Österbotten, i byar som är okända för de flesta utanför regionen. Samtalen rör sig också i gränslandet till en epok som snart är ett minne blott - emigrationen till Amerika och Sverige, där arbetsplatserna fanns när det var fattigt i Finland. Dagens unga, välutbildade och rörliga generation emigrerar inte, trots att de må ha hela världen som arbetsplats.

Ur samtalen som till största delen förts på dialekt, framträder element som är kännspaka för Österbotten: stark hemortsidentitet, rörlighet, gränslös upptäckarglädje och företagsamhet.

Boken innehåller också diskussioner kring allt det som vi håller på att förlora, eller redan förlorat, i ett gränsland där allt bara mäts i pengar. I armbrytningen mellan ett ekologiskt hänsynstagande, har ekonomin redan vunnit. Det lättexploaterade låglandet har sedan länge varit till salu för högst bjudande där stränderna privatiserats och skogslandskapet i snabb takt förvandlats till industrimark. I det svenskösterbottniska kustlandet finns det inga nationalparker, de närmaste hittas på den finska sidan.

Författaren Lars Sund har skrivit bokens förord.

Titel: Samtal i gränsland

Författare: Håkan Eklund

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Reportagebok | Limbunden

ISBN: 978-952-7005-63-7

Sidoantal: 263 s

Utgivningsår: Höst 2019

Lager status: I lager

Håkan Eklund har agrar glesbygdsbakgrund, är utbildad inom jord- och skogsbruk, fotografering och journalistik och har mångsidiga arbetserfarenheter från olika världsdelar. I Samtal i gränsland väver han in sina egna erfarenheter, intressen och åsikter som en naturlig del av samtal med intressanta personer, samtal som nedtecknats precis som de förts. Han är en mångårig kolumnist i Vasabladet. Under femton år var Eklund chefsredaktör för tidskriften Skärgård, som ges ut av Åbo Akademi och som fokuserar på skärdgårdsbor och havsnära kultur. Det engagemanget belönades 2014 med ett unikt kvalitetspris från Undervisnings- och kulturministeriet. Före det arbetade han några decennier med finländskt skogsbruk samt skolningsprojekt i u-länder i Söderhavet och i södra Afrika.