Sanningen är alltid större

I denna mångstämmiga essä skildrar Caterina Stenius en omtumlande erfarenhet. Av en händelse halkade hon in på den långa judiska bibeltolkningstraditionen i form av några litteraturkritiska essäer. De gav liv åt böckerna i Gamla testamentet på ett tidigare okänt sätt. Som praktiserande katolik, insåg hon snart att mötet också innebar en kollision. Den förde mig sig svallvågor i form av psykologiska, filologiska, historiska, teologiska och filosofiska reflektioner och studier som sammanlagda tvingade fram en såväl euforisk som smärtsamt omvälvande process.

Titel: Sanningen är alltid större

Författare: Caterina Stenius

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Essä | Häftad

ISBN: 978-952-7005-99-6

Sidoantal: 269 sidor

Utgivningsår: Höst 2022

Lager status: I lager

Caterina Stenius föddes i Rom 1951, avlade examen vid Sibelius-Akademin i Helsingfors och har verkat som musikkritiker vid Hufvudstadsbladet, som musik-/kulturredaktör vid Finlands Rundradio / Svenska YLE, periodvis även som kulturchef/producent vid Radion, samt Fiktionschef vid Finlands Svenska Television. Hon har också varit aktiv i katolska och ekumeniska föreningar och organisationer, hållit radioandakter under några decenniers tid, och hon är medlem av tredje dominikanorden.
Stenius har skrivit boken Chaconne. En bok om Magnus Lindberg och den nya musiken som utkom år 2006 på Söderströms och parallellt på finska på WSOY. Boken nominerades för Fack-Finlandiapriset bland sex kandidater och prisbelönades av Svenska Litteratursällskapet.
År 2015 utkom hennes bok Här går det under! En berättelse om Lilla teatern 1940-2015 på Schildts & Söderströms. Också den prisbelönades av Svenska Litteratursällskapet.