Skeppsbyggarland

I denna bok skildrar Kurt Gullberg skeppsbyggeriets utveckling i Sydösterbotten under 1800-talet. Under seklets första årtionden byggdes i huvudsak bondeskutor på byggningsplatserna i strandbyarna från Närpes till Sideby. Efter Krimkriget (1853–1856) ökade efterfrågan på stora fartyg för världshaven. Skeppsbyggmästare och timmermän byggde hundratals fartyg för redare i Kristinestad och sjöfartstäderna vid Bottenhavets kuster, men inte minst för redare på Åland.

Titel: Skeppsbyggarland

Författare: Kurt Gullberg

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Historia | Inbunden

ISBN: 978-952-7005-13-2

Sidoantal: 442 s

Utgivningsår: 2014

Lager status: I lager