Smedjan vid sundet

I denna historiska roman får vi följa den unga smeden Anders livsöde från Gamble Carleby till soldatliv ute i Europa. Den nygrundade staden Gamble Carleby, i den östra delen av det svenska riket, är i mitten av 1600-talet ett litet samhälle på femhundra personer. Ortens invånare styrs av en allsmäktig kyrkoherde, en välvillig borgmästare och en skrupelfri fogde.
Smeden Anders blir mot sin vilja inkallad i kung Karl X:s krig. Medan han befinner sig på de olika krigsskådeplatserna råkar hans trolovade, pigan Aini, i händerna på giriga män hemma i Gamble Carleby.

Titel: Smedjan vid sundet

Författare: Lars Strang

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Roman | Limbunden

ISBN: 978-952-7005-31-6

Sidoantal: 366 s

Utgivningsår: 2016

Lager status: I lager