Strandgatan - en pärla i Vasa

Boken behandlar Strandgatan i Vasa, gatans och strandens byggnader, verksamhet, händelser och personer i anslutning till området - med tonvikt på äldre tider. Boken, som är fullständigt tvåspråkig; finska och svenska, är rikligt illustrerad med gamla och nya foton, arkitektritningar, kartor och teckningar.

Titel: Strandgatan - en pärla i Vasa

Författare: Kaarlo Autio m.fl.

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Historia | Inbunden

ISBN: 978-952-5496-61-1

Sidoantal: 1276 gram

Utgivningsår: 2010

Lager status: I lager