Tillfälligt upphängd i tillvaron

Om tillvarons outgrundlighet
som kittlar, leker, skrämmer och
stundom förkrossar. Människans
väg genom livet, sinnets skiftningar
från total närvaro och vardaglig
självklarhet till främlingsskap och
vilsenhet. Från euforiska höjder
till jordnära vardagslycka och
erotik, från humor och lekfullhet
till allvar, ångest och om igen. En
livsresa på nittiofem sidor.

Titel: Tillfälligt upphängd i tillvaron

Författare: Göran Ekström

Förlag: Boklund Publishing

Boktyp: Lyrik | Limbunden

ISBN: 9789527320006

Sidoantal: 95

Utgivningsår: Höst 2018

Lager status: I lager

Göran Ekström
Finlandssvensk Vasabo, född 1947. Deltagit i samhällsdebatten sedan 1978 med tidningsartiklar och föredrag på båda inhemska språken, verksam i olika miljöföreningar och humanitära rörelser.
Gift, tre barn och tillsvidare tre barnbarn.
Särintressen: filosofi, litteratur, kultur, musik, hantverk, natur, trädgård, hem, hus och vardagsliv.