Tomma simbassänger

Tomma simbassänger är en roman om ungdomens utsatthet, om bruten vänskap, om könsroller, klass och beroende. Romanen skildrar det finländska samhällsklimatet sommaren 1991 då den begynnande recessionen också skakade om i de bättre bemedlades kretsar. För huvudpersonen Erika tränger sig det förflutna på längre fram i livet och knackar på i drömmarnas värld under nattens ödsliga timmar. 

Titel: Tomma simbassänger

Författare: Maria Saaristo

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Roman | Limbunden

ISBN: 978-952-7005-62-0

Sidoantal: 266 s

Utgivningsår: Höst 2019

Lager status: I lager

Maria Saaristo (född 1974 i Helsingfors) arbetar som forskare vid Helsingfors universitet där hon färdigställer sin doktorsavhandling om kollektiv identifiering och om identiteters samhälleliga betydelse. Hon älskar att vistas vid havet, att ströva omkring i skogen och att plocka svamp. Tomma simbassänger är hennes första roman.