Tröjor och andra plagg

Tröjor och andra plagg är en bok för den som är intresserad av hantverk och textil kultur. Genom boken får läsaren tillträde till många museers gömmor där författarna har studerat och fotograferat ylletröjor och andra textilier. I boken kan man ta del av stickningens och virkningens historia, berättelser om hantverkare och produkter, användbara mönster till traditionella plagg och uppdaterade modeller med inspiration från gamla plagg. Boken innehåller ett stort antal fina och belysande bilder.

Boken utkom på finska med titeln Lankapaitoja ja muita asusteita år 2016.

Titel: Tröjor och andra plagg

Författare: Marketta Luutonen, Anna-Maja Bäckman

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Handarbete | Limbunden

ISBN: 978-952-7005-52-1

Sidoantal: 239 s

Utgivningsår: Sommar 2018

Lager status: Slut

Marketta Luutonen är forskare, filosofie doktor och docent inom hantverkskulturens område. Hon är intresserad av stickningens och virkningens historia samt människors förhållande till föremål. Korsnäströjorna är speciellt intressanta att studera enligt henne.

Anna-Maija Bäckman är hemslöjdslärare och har fördjupat sig i olika handarbetstekniker speciellt inom det textila området. Hon har både anpassat traditionella handarbeten efter dagens behov och tagit fram nya modeller.

Gunnar Bäckman är fotograf och dokumenterar sin omgivning, människor och föremål. I sitt fotograferande utforskar och utvecklar han nya uttryck.