Trump och hans värld

Donald Trump utgör, på gott och ont, en av USA:s mest intressanta presidenter. Författaren har följt den amerikanska presidenten under hela ämbetsperioden och dagen efter valet i november kommer Claus Stolpe att sätta punkt för sin bok på temat Trump och hans värld. Vi får följa Trumps väg från kändis till president, de amerikanska presidentvalen och Donald Trump sätts han i en jämförelse med tidigare presidenter.

Se Claus prata om boken och hans reflektioner kring valet här.

Titel: Trump och hans värld

Författare: Claus Stolpe

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Politik och debatt | Limbunden

ISBN: 978-952-7005-73-6

Utgivningsår: Höst 2020

Lager status: I lager

Claus Stolpe (f 1964) är en finlandssvensk statsvetare, universitetslektor vid Åbo Akademi i Vasa. Stolpe har doktors grad i två akademiska ämnen (statskunskap och allmän historia) och är licentiat i ett tredje (offentlig förvaltning).

Stolpe har gjort en populariserad bearbetning av sin doktorsavhandling i historia Den amerikanska drömmen. USA:s presidenter 1789-2013 (Scriptum 2013), där det strikt akademiska inslaget i någon mån har fått ge vika för anekdoter med mera. Vidare får utvecklingen av det amerikanska samhället (landvinningar, uppfinningar etc) ett större utrymme än fallet var tidigare.

2017 utkom Det stora kriget 1914-1918 (Scriptum).