Två sanningar

Minnen, dessa trogna, otrogna följeslagare på nostalgins väg. Med åren blir våra minnen allt viktigare och tillbakablickarna känns alltmer meningsfulla. Hos oss två syskon är perspektiven i dag långa och det som har hänt i oss själva och i samhället omkring oss har förändrats stort och skiftat i form och karaktär.

Den bok som vi har byggt upp kring våra minnen från barndom och tonår speglar oss själva i den miljö som 1940-, 1950- och 1960-talen i Svenska Österbotten representerade. Men det finns också en vidare horisont. Våra minnen är en produkt av oss själva som individer men samtidigt av det samhälle och den kultur där vi fostrats, där vi finns. Så har de fått sin utformning och så har de fått sin färg. Minnena styrs av våra personligheter, är personminnen, men också lokala minnen, kulturminnen, tidsminnen.

Hur fick våra minnesvärldar sin början? Och vad hände sen? Vad är gemensamt i våra minnen och vad skiljer dem åt? Vilken är din sanning? Vilken är min? När och hur möts de två?

De frågorna och andra har vi sökt svar på i vår bok om två syskon med sina minnen och om minnenas nyckfulla sanningar.

Titel: Två sanningar

Författare: Marianne Nordman & Christer Holm

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Biografier | Inbunden

ISBN: 978-952-7005-92-7

Sidoantal: 301 sidor

Utgivningsår: Höst 2022

Lager status: I lager