Utan väg hem

För drygt fyrtiofem år sedan upprördes världen av ”båtfolket” som lämnade Vietnam. Nu färdas människor i gummibåt över Medelhavet. Det som hände ”båtfolket” för drygt fyrtiofem år sedan händer också nu. En del går under på vägen, andra interneras på obestämd tid i stora läger.

Idag är de som gett sig av många fler och allt färre länder tar emot dem.

Boken Utan väg hem ger en bakgrund till dagens flyktingsituation och visar genom några exempel hur människor klarat sig då de fått möjlighet att starta ett nytt liv i Finland.

Författaren Sonja Hellman har engagerat sig i utsatta människors situation i Finland idag.

Boken utges inom ramarna för Förlaget Scriptums debattserie kring aktuella samhällsfrågor.

Titel: Utan väg hem

Författare: Sonja Hellman

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Samhälle, politik och debatt | Häftad

ISBN: 978-952-7005-77-4

Sidoantal: 197 s

Utgivningsår: Sommar 2021

Lager status: I lager

Sonja Hellman är journalist och bor i Helsingfors. Hon har tidigare skrivit böckerna "Kvinnor utan land" 2012, Schildts & Söderströms och "Bäst före-datum. Ett tidsdokument" 2019, eget förlag.