Väckning 4.30

Omkring en fjärdedel av landets yrkesfiskare finns i svenska Österbotten. De fiskar främst abborre, gädda, lake, lax, sik och strömming. Nu kommer äntligen det första tidsdokumentet om yrkesfiskarnas vardag. Hans Hästbacka, biolog och författare, har under olika årstider följt med på fiske med ett flertal yrkesfiskare och berättar i ord och bild om fisket och dess utövare. Även fiskförädlare, fiskhandlare och redskapstillverkare ryms med i boken, liksom de stora problem som sälar, skarvar och WWF:s fiskguide förorsakar yrkesfisket.

Titel: Väckning 4.30

Författare: Hans Hästbacka

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Fiske | Inbunden

ISBN: 978-952-5496-95-6

Sidoantal: 165 s

Utgivningsår: 2012

Lager status: I lager