Veteranens minnen - minnen för livet

Vad var våra krigsveteraner med om? 
Vilka minnen har de kvar mer än ett halvsekel efter kriget?

Författaren har i denna bok intresserat sig för vad våra åldriga krigsveteraner minns av sina krigsupplevelser under andra världskriget och hur de ser tillbaka på det som hände dem då. Boken bygger på intervjuer med ett tiotal veteraner som gjordes under en längre räcka år. De medverkades medelålder låg över 80 år vid intervjutillfället men minnesbilderna var klara och oförglömliga. För den kronologiska och historiska överskådlighetens skull har deras berättelser delats upp med beaktande av tema och kronologi och placerats på en tidslinje där också de bakomliggande storpolitiska händelserna har fått sin plats.

Titel: Veteranens minnen - minnen för livet

Författare: Ulf Smedberg

Förlag: Förlaget Scriptum

Boktyp: Historia | Limbunden

ISBN: 978-952-7005-49-1

Sidoantal: 236 s

Utgivningsår: 2017

Lager status: I lager