Gårdfarihandlarens dotter och jag - En berättelse så som jag minns den

Sylvi växer upp intill järnvägsstationen i Kovjoki, under knappa förhållanden som gör livet svårt. Efter avslutad skolgång får hon arbete som piga hos skolläraren. I skriftskolan griper några rader tag i henne och i den avslutande nattvardsgudstjänsten överlämnar hon sitt liv och sin framtid åt den Herre som prästen undervisar om.

I början av 1930-talet kliver hon på tåget för att börja arbeta som hushållerska i ett fint hushåll i Helsingfors. Hon blir väl emottagen och lär sig mycket som hon har glädje och nytta av under hela sitt liv. Vart hon än kommer finns det varmt troende människor som välkomnar henne - även när hon som ogift föder en son.

Sonen är bokens författare. Med medmänsklig värme berättar han i bokens första del om sin mor, i andra delen utgående från sina egna minnen. Den kärleksfulla, kristna tron går som en röd tråd genom hela boken.

Harald Palmborgs biografi skildrar både människoöden och tider som gått på ett realistiskt och varmhjärtat sätt.

Titel: Gårdfarihandlarens dotter och jag - En berättelse så som jag minns den

Författare: Harald Palmborg

Förlag: Boklund Publishing

Boktyp: Biografier | Häftad

ISBN: 978-952-7320-23-5

Sidoantal: 324 sidor

Utgivningsår: Vinter 2024

Lager status: I lager