Innan spåren försvinner

Utkommer i november 2021!

Titel: Innan spåren försvinner

Författare: Håkan Eklund

Förlag: Förlaget Scriptum

ISBN: 978-952-7005-88-0

Utgivningsår: Höst 2021

Lager status: Ej utkommen