Hem   Böcker   Bokhandlar   Manus   Om förlaget   Förlagstjänster   Kontakta oss   Webbutik

Om Förlags Ab Scriptum

Förlags Ab Scriptum grundades år 1987 och firade således
sitt 25-årsjubileum hösten 2012.

Förlagets bokutgivning är mångsidig och representativ för finlandssvenskt
och österbottniskt litteraturliv.

Hittills har Scriptum publicerat över 200 böcker av ett åttiotal
finlandssvenska och svenska författare.