Hem   Böcker   Bokhandlar   Manus   Om förlaget   Kontakta oss

Lösning av tvister

Konsumenttvistenämnden är ett opartiskt och oberoende sakkunnigorgan som löser eventuella tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

www.kuluttajariita.fi/svInnan ärendet förs vidare till konsumenttvistenämnden bör konsumenten ta kontakt med magistratens kundrådgivning.

www.konsumentradgivning.fi