Hem   Böcker   Bokhandlar   Manus   Om förlaget   Kontakta oss

Världsarvets ABC

Anita Storm och Kristina Svels
Illustrationer: Tintin Rosvik

ABC liten

ISBN: 978-952-7005-15-6
Inbunden
Utgivningsdag: 19.5.2014

A som i Arv
B som i Bro
C som i Cykel

Världsarvets ABC är ingen vanlig ABC-bok. Den handlar
om världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård. Höga Kusten ligger
i Sverige och Kvarkens skärgård i Finland, men de hör ändå ihop.
Tillsammans bildar de ett spännande och vackert landskap som inte
liknar någon annan plats på hela jorden. Boken beskriver i ord och bild
vad som är speciellt med just det här området och vill inspirera dig att själv utforska världsarvet. Välkommen med på en resa från A till Ö och från urtid till nutid!

Å som i Åra
Ä som i Äta
Ö som i Ö

Anita Storm

Anita Storm har en gedigen erfarenhet av att producera informations- och utbildningsmaterial om världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård samt även av att utbilda och ge upplevelser i naturen.

Kristina Svels

Kristina Svels har genom sitt akademiska forskningsarbete kring världsarv satt sig in i samhälleliga världsarvsfrågor. Hon känner väl till lokala och regionala förhållanden både i Höga Kusten och i Kvarkens skärgård.