Hem   Böcker   Bokhandlar   Manus   Om förlaget   Kontakta oss

Den entusiastiske ingenjören. Professor Lennart Forséns historia

Lars-Eric Lindfors

Den entusiastiske ingenjören

ISBN 978-952-5496-35-2
Inbunden
Publ.år: 2007
Ca pris 2 €
Finns i lager

Märkesmannen Lennart Forsén (1889–1943) är en i det närmaste bortglömd gestalt. Tack vare pensionerade professorn Lars-Eric Lindfors grundliga forskningsmödor har nu en intressant biografi över Lennart Forsén tillkommit.

Man kan hävda, att Lennart Forsén under sin livstid ägnade sig åt tre huvudområden: forskningen, fosterlandet och fabrikerna. För forskningen hade han som elev till nobelpristagaren Richard Willstätter fått en utomordentlig vetenskaplig grund. För fosterlandet ställde Forsén upp såväl i frihetskriget 1918 som i Sverigehjälpen till Finland 1939–1940. Vad fabrikerna beträffar fungerade han både som ägare och chef.

Världsberömd blev Lennart Forsén för sina insatser att förklara den flertusenåriga gåtan hur cement hårdnar till betong och hur processen kan regleras. Sina rön offentliggjorde han genom föredrag och internationella tidskriftsartiklar vilka till övervägande del legat som grund för denna intressanta biografi.


» Köp boken från din närmaste bokhandel (se lista här)
... eller beställ den från Scriptum här!