Hem   Böcker   Bokhandlar   Manus   Om förlaget   Kontakta oss

Kristinestads byggnadshistoria

Per-Olof Jarle

Kristinestads_byggnadshistoria_liten.jpg

ISBN 952-5496-29-5
Inbunden
Publ.år: 2006
Slutsåld

Professor Per-Olof Jarle, född i Kristinestad, hade traditionellt byggnadsskick som särintresse. Hans examensarbete vid Tekniska högskolans i Finland arkitekturavdelning är från år 1948 och behandlar Kristinestads byggnadshistoria. För sitt examensarbete gjorde Jarle ett omfattande inventerings- och uppmätningsarbete av olika hustyper från mitten av 1600-talet fram till 1948. Detta arbete utkommer nu i bokform och innehåller utöver textavsnitt drygt etthundra unika fotografier samt ett stort antal ritningar och teckningar. Redaktör för boken är Kurt Gullberg.


» Köp boken från din närmaste bokhandel (se lista här)
... eller beställ den från Scriptum här!