Hem   Böcker   Bokhandlar   Manus   Om förlaget   Kontakta oss

Den amerikanska drömmen - USA:s presidenter 1789-2013

Claus Stolpe

Framparm-Den+amerikanska+drommen-liten.jpg

ISBN: 978-952-7005-06-4
Häftad
Slutsåld
Utgivningsdag 16.9.2013

Den amerikanska drömmen är den svenskspråkiga,initierade och lättsmälta redogörelse över USA:s presidenter som det länge funnits ett behov av på bokmarknaden. Den handlar om ett verk som ingalunda utgör en glorifiering av vare sig landet eller dess statsöverhuvud genom åren. Författaren, pol.dr Claus Stolpe, betraktar sig förvisso som något av en USA-vän - men det handlar helt klart om en kritisk USA-vän.

I Den amerikanska drömmen presenterar Stolpe något så ovanligt som en populariserad version av sin doktorsavhandling i historia. Det strikt akademiska har fått ge vika för en uppsjö anekdoter som gör att läsaren på ett underhållande sätt kan bekanta sig med USA:s presidenter. Vidare beskrivs USA:s tillkomst och samhällsutveckling. Vid sidan av en kunskapsbank om presidenterna presenteras tekniska landvinningar och intressanta personligheter som på gott och ont har bidragit till att USA blev vad det blev.

Boken avslutas med författarens egna rangordning av USA:s presidenter. Rangordningen är fantasieggande och formligen inbjuder läsaren att efter genomläsning göra sin egen rangordning som måhända kan avvika från Stolpes egen.

Claus Stolpe

Claus Stolpe blev år 2011 fil. dr i historia på en utvärdering av USA:s presidenter. Sedan tidigare är han pol. dr i statskunskap på en avhandling om valmetoder.

Författaren är sedan 1990 verksam vid Åbo Akademi i Vasa. Vid sidan av yrkes- och familjeliv har Stolpe en mångårig bakgrund med ideellt arbete inom fotbollens värld. Vidare hann han under tre mandatperioder vara aktiv inom lokalpolitiken i Vasa.