Hem   Böcker   Bokhandlar   Manus   Om förlaget   Kontakta oss

Det börjar alltid med ett frö - Trädgårdshistorier

Carita Nyström

CaritaNystrom_Det-borjar-alltid-med-ett-fro.jpg

ISBN 978-952-5496-98-7
Inbunden

”Är det alls möjligt att slå fast, när
en människas trädgårdsintresse föds?
Små frön sås säkert under årens gång,
men vad dessa sedan utvecklas till
kan ingen förutspå.”

Så börjar en av Carita Nyströms trädgårdshistorier.
I dessa ger hon glimtar ur trädgårdens och olika växters historia. Hon för oss också med till några trädgårdar som hon besökt, en i Dalarna, en i Danmark och ett par i Österbotten.
Boken är inte avsedd att vara en handbok, men vill ge inspiration åt dem som antingen har en trädgård eller drömmer om en. Boken är rikt illustrerad, främst med fotografier tagna av författarens son, Dag Ågren.

Carita Nyström

Carita nyström är född 1940 i Vasa. Efter år i Helsingfors är hon nu bosatt i Korsnäs sedan 1981. Sedan debuten 1975 har hon gett ut tiotal böcker med poesi, prosa och essäer. Medverkat i en rad antologier samt redigerat flera böcker. 1991-93 var hon länskonstnär i f.d. Vasa län. Hon har varit drivande kraft inom ordkonst, sedan 1996 har hon handlett ordkonstverkstäder för barn och unga. 2006 kom den flerspråkiga boken "Interland. Sex steg under vatten" med texter av tre österbottniska och tre engelska författare. Hon har senast gett ut "Sju berättelser från sextiotalet" 2009. Boken med trädgårdshistorier: "Det börjar med ett frö" är baserad på hennes mångåriga intresse för trädgårdshistoria och -litteratur. Hon är själv amatörodlare.

Recensioner

Artikel i Kyrkpressen 03.05.2013
Jessica Morney, Svenska Yle 11.06.2013