Hem   Böcker   Bokhandlar   Manus   Om förlaget   Kontakta oss

Dödens ansikte – Tro och sed bland herre och folk

Bo Lönnqvist

Dödens ansikte

ISBN: 978-952-5496-99-4
Häftad

Utgivningsdag 6.5.2013

Döden är en oåtkomlig makt: närvarande och frånvarande, synlig och osynlig, tidsbunden och tidlös, aktiv och passiv. Döden har ofta uppfattats som en skepnad med mänskliga drag som attraherar hela känslolivet. Symboliskt har döden getts drag av ljus, renhet, ljud, dofter och värme, men också skugga, kyla, vällust, avsky, kärlek, sexualitet och förintelse följer i dödens spår. Människan har genom en riklig flora av sedvänjor, ritualer och trosföreställningar försökt förstå, blidka och tämja döden.

Dödens ansikte beskriver några av de strategier människan som kulturvarelse skapat för att komma tillrätta med döden som en biologiskt omutbar makt. Bokens tyngdpunkt vilar på de mänskliga berättelserna och upplevelserna. Traditionen har skrivits ner av 76 bygdemeddelare i Finlands svenskbygder, födda ca 1880-1920, som svar på en frågelista 1967-68. Sedvänjorna bland de högre stånden belyses med utdrag ur historiska dokument, dagböcker och memoarer. Ett rikt material av föremål, konstverk och bilder i kyrkor, museer och arkiv avtäcker Dödens ansikte.

Bo Lönnqvist

Bo Lönnqvist, fil. dr och professor emeritus, är folklivsforskare/etnolog. I ett 30-tal böcker och närmare 500 artiklar har han i femtio års tid beskrivit och tolkat den mänskliga kulturen i vid bemärkelse. Från avhandlingen om dräkt och mode med exempel ur folktraditionen i Vörå (1972) har intresset riktats mot t.ex. föremålens roll och betydelser i barnkulturen, kläder och ritualer som symboler och makt, herrgårdar och adelskultur som minnen och mänskoöden, stadens och lyxens kultur i konditorier och bakelser, hushållsseminariet Högvalla som kvinnovärld och etikettskola samt minoritets- och identitetsstudier. Hans bok Kyrkotukten i Vörå (2010) är en inträngande studie av folkets världsbild i mötet med kyrkans morallära under 1700-talet.

Bo Lönnqvist har senast verkat som professor i Jyväskylä. Han har även varit gästprofessor i Oslo och Münster, Westfalen. Han är hedersdoktor vid universitetet i Szeged, Ungern. Han är ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten och Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Recensioner

Artikel i Kyrkpressen 26.05.2013
Kulturtimmen, Jessica Morney 24.05.2013

Svenska litteratursällskapet i Finland belönade i samband med årshögtiden den 5 februari 2014 professor Bo Lönnqvist

”Karl Emil Tollanders pris om 40 000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll professor Bo Lönnqvist. Han, om någon, har samlat vittnesbörden om den svenska kulturen i Finland. Med sin omfattande och mångsidiga produktion har han förmedlat kunskap om finlandssvensk kultur mellan discipliner och internationellt. Med en livsbejakande grundton skriver han både om det lokala och det allmänmänskliga, om det njutbara och det sorgliga bland såväl höga som låga. I boken Dödens ansikte – Tro och sed bland herre och folk visar Bo Lönnqvist att man kan skriva levande och utan dysterhet också om döden – hur den bearbetas, symboliseras och ritualiseras.” SLS:s prismotivering