Hem   Böcker   Bokhandlar   Manus   Om förlaget   Kontakta oss

Från bomull till kunskapsindustri

Peter Ehrström

fr%C3%A5n-bomullw.jpg

ISBN 978-952-5496-79-6
552 sidor
hft.

”Från bomull till kunskapsindustri - en lokalitets- och restruktureringsundersökning av stadsdelen Brändö, Vasa” speglar en långsiktig urban omvandling, med särskilt fokus på industrisamhället och dess övergång till ett postindustriellt kunskapssamhälle. I centrum står industri- och arbetarstadsdelen Brändö i Vasa, men Ehrström lyfter också fram en mera generell samhällsutveckling samt erfarenheter och exempel från andra städer i Finland, Sverige och Storbritannien (bland andra Tammerfors, Norrköping och Manchester). Likaså ingår en mera allmän utblick på den långsiktiga nationella och internationella samhälls- och ekonomiska utvecklingen.

”Från bomull till kunskapsindustri” kan även uppfattas som en uppdaterad och kraftigt utökad studie av Ehrströms ”Brändö - en stadsdel med själ” (Scriptum, 2005), vilken prisbelönades av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Boken utgör också författarens doktorsavhandling i geografi (urban studies), vid institutionen för regionalvetenskap, Vasa universitet. Boken är tvärvetenskaplig och tangerar även sociologi och arkitektur (stadsplanering).