Hem   Böcker   Bokhandlar   Manus   Om förlaget   Kontakta oss

Luolamiehistä talonpojiksi – Pohjanmaan muinaisuus sanoin ja kuvin

Teksti: Peter Holmblad
Kuvat: Mikael Herrgård

Luolamiehistä_talonpojiksi_liten.jpg

Beställ boken från

» scriptum@scriptum.fi

ISBN: 978-952-7005-03-3
ISSN: 0783-6678
Sidottu
Julkaisupäivä: 22.11.2013

Loppuunmyyty

Luolamiehistä talonpojiksi – Pohjanmaan muinaisuus sanoin ja kuvin on yleiskatsaus entisen Vaasan läänin, eli Pohjanmaan, Etelä- ja Keskipohjanmaan maakuntien muinaisjäännös kantaan ja menneisyyteen. Kirja palvelee monipuolisesti eri kohderyhmiä, kuten kotiseudun historiasta kiinnostuneita pohjalaisia, maankäytön suunnittelusta vastaavia toimihenkilöitä, matkailualan yrittäjiä, koulunopettajia, metsäteknikkoja tai miksei arkeologian tutkijoitakin.

Kirjan alkuhistoria ulottuu 1990-luvulle, jolloin valokuvaaja Mikael Herrgård aloitti muinaisjäännösten valokuvaamisen, samoihin aikoihin syntyi ajatus kuvateoksen tekemisestä. Tuolloinen arkeologian opiskelija Peter Holmblad liittyi projektiin kirjoittajaksi 2002. Tuoreiden ja varsinkin koko Vaasan läänin aluetta käsittelevien yleiskatsausten puute johti varsinaisen esihistorian kirjoittamiseen.

Mikael Herrgårdin ja Peter Holmbladin projekti johti ruotsin kielisen Fornminnen i Österbotten – från neandertalare till sockenbor kirjan julkaisuun vuonna 2005. Kirja oli ensimmäinen yleisteos joka pyrki kattamaan koko entisen Vaasan läänin alueen muinaisuuden.

Ajatuksissa oli jo tuolloin suomenkielisen version julkaisu. Pelkän suomennoksen sijaan muodostui kuitenkin lopputuloksena Luola miehistä talonpojiksi – Pohjanmaan muinaisuus sanoin ja kuvin, melko perinpohjaisesti uudistettu ja laajennettu suomenkielinen kirja. Ruotsinkieliseen julkaisuun verrattuna tähän kirjaan on varsinkin lisätty kuvia ja tekstiä jotka käsittelevät Etelä- ja Keskipohjanmaan suomenkielisten kuntien alueita.

Peter Holmblad ja Mikael Herrgård

Peter Holmblad toimii arkeologian yliopistonlehtorina Uumajan yliopistossa ja nykyään eläköitynyt valokuvaaja Mikael Herrgård on työskennellyt lehtivalokuvaajana Vasabladet-lehdessä.

Österbottniska fornforskningssällskapet rf (Pohjanmaan muinaistutkimusseura ry)

on vuonna 1984 perustettu muinaistutkimusseura, jonka tehtävänä on edistää arkeologista tutkimusta entisen Vaasanläänin alueella. Seura pyrkii tavoitteisiinsa mm. järjestämällä arkeologisia kaivauksia, perustamalla arkeologisen kirjaston, julkaisemalla arkeologista kirjallisuutta, synnyttämällä paikallisia arkeologisia esinekokoelmia ja käynnistämällä arkeologisia tutkimushankkeita.

Seura on vuosien varrella toteuttanut useita monivuotisia perustutkimushankkeita:
- laaja siitepölyanalyysiohjelma Vaasan ympäristökunnissa vuosina 1986 – 1987
- merovingiaikaisen asuinpakan totaalikaivaus Maalahden Kalaschabrännanissa 1987 – 1990
- rautakautisen asuinpaikan totaalikaivaus Vöyrin Pörnullbackenilla 1995-1999

Seura järjestää myös seminaareja, kursseja, luentoja ja tekee yhteistyötä muiden järjestöjen, kuten kotiseutuyhdistysten kanssa, kuten myös kansalaisopistojen ja koulujen kanssa.

Seura julkaisee kahta kirjasarjaa: Studia Archaeologica Ostrobothniensia (vuodesta 1985) ja Acta Archaeologica Ostrobothniensia (vuodesta 1988). Ensin mainittu on vuosikirjatyyppinen, kun taas jälkimmäinen on monografiasarja, joka pureutuu syvemmälle kulloiseenkin tieteelliseen aihekokonaisuuteen.

Nyt ilmestynyt kirja Luolamiehistä talonpojiksi – Pohjanmaan muinaisuus sanoin ja kuvin, sijoittuu Acta Archaeologica Ostrobothniensia -sarjaan. Se on sarjan ensimmäinen suomenkielinen teos. Sarjassa on aikaisemmin ilmestynyt kuusi teosta.

Seuralla on n. 150 jäsentä ja sen perustamiskirjan mukainen kotikunta on Maalahti.