Hem   Böcker   Bokhandlar   Manus   Om förlaget   Kontakta oss

Mellan varp och måne - Textilkonstnären Ehrengard Högnäs

Mao Lindholm

Mellan varp och måne

ISBN 978-952-5496-52-9
Inbunden
Publ.år: 2008
Slutsåld

De flesta österbottningar som besökt hemkyrkan eller församlingshemmet har sett hennes textilkonst, men det är inte många som känner konstnären bakom vävnaderna. Ehrengard Högnäs föddes 1930 på ön Helgoland i Tyskland. Efter några kortare visiter i Åbo flyttade hon till Finland för gott 1958.
Främst har hon vävt kyrkotextilier – ofta i stort format – men också en lång rad textila konstverk som pryder offentliga byggnader och privathem.
Av bokens tio kapitel ägnas fem åt Ehrengards första minnen från Helgoland, barndomen och skoltiden i Tönning, och yrkesstudierna i Sydtyskland. De avslutande fem kapitlen fokuserar på hennes skapargärning, på textilkonstens möjligheter och utmaningar. Och framförallt ägnas stort intresse åt den idé- och tankevärld som ligger bakom konstverken och förklarar vad som ligger bakom ”varp och måne”.