Hem   Böcker   Bokhandlar   Manus   Om förlaget   Kontakta oss

Min österbottniske far

Raoul J. Granqvist

Min österbottniske far

Beställ boken från

» scriptum@scriptum.fi

ISBN 978-952-5496-91-8
Inbunden

Nedsatt pris: 10 € (28 €)

Det här är en bok om männens värld i ett nordösterbottniskt kustlandskap och by kallad Öja. Den fångar in byns politiska och sociala historia under 1900-talet i en närgående skildring av släktens män som trävaruhandlare, småbrukare, skeppare, fritidspolitiker och universitetslärare. I centrum står fadern Duvald, i bakgrunden farfadern Oskar, och i förgrunden sonen, författaren.

På det tematiska och idéhistoriska planet diskuterar boken en värld i kris och förändring med de finska krigen, efterkrigstidens kamp för överlevnad, hemmansklyvningar, och utbildningsresan som övergripande ämnen. Den beskriver ett underliggande feministiskt och frihetsenligt värdesystem i opposition.

På det personliga och självbiografiska planet skapar barnets, ynglingens och berättarens sensoriska minne och sekulära samhällssyn en kritisk mening, som blir bokens.

Två röster om boken

Christer Laurén (Vasabladet) säger: 'Boken är en nordösterbottnisk bogserbåts- och flottningshistoria under sex decennier, en andra skogsuppköparnas, förmännens och skepparnas historia och en tredje om rotlöshetens fascination.' Läs mera på länken nertill!

Per Runesson (Västerbottens-Kuriren) säger: 'Det brukar sägas att vi i vårt land "vet så lite" om våra nordiska grannars historia. Så är det, och kanske den här boken kan verkligen vara med och rätta till den saken.' Läs mera på länken nertill!

[ B]
[ B]

Raoul J. Granqvist

Raoul J. Granqvist är professor emeritus i engelskpråkig litteratur vid Institutionen för Språkstudier (Umeå universitet). Han är känd Afrikanist och renommerad internationell forskare i postkolonial litteratur på engelska. Nu har han återvänt till rötterna i Österbotten och skrivit en personlig berättelse om sin by och dess män, om deras makt och vanmakt.